Reference

V preteklih letih smo za različne naročnike zaključili tevilne projekte, ki vključujejo:

V preteklih letih smo za različne naročnike zaključili tevilne projekte, ki vključujejo:

  • 20+ glavnih modelov za več, kot 80.000 gospodinjstev,
  • 40+ objektov, izvedenih z:

Več kot 80.000 gospodinjstev
Nameščenih več kot 200 mIPAN, IPAN, DSLAM in MSAN
Nameščenih več kot 1500 km optičnih kablov ( zračnih in podzemnih, standardnih ali mikro)
Več kot, 1000 km mikro cevi
Izkopanih je bilo več kot 500 km kabelskih jarkov

  • Vse v treh državah: Srbija, Črna gora in Hrvaška

Izboljšajte svoje poslovanje