Reference

Tokom prethodnih godina realizovali smo brojne projekte za različite klijente koji uključuju:

Tokom prethodnih godina realizovali smo brojne projekte za različite klijente koji uključuju:

  • 30+ glavnih projekata za više od 100.000 domaćinstava
  • 40+ ostvarenih ciljeva:

Više od 100.000 domaćinstava

Instalirano više od 200 mIPAN, IPAN, DSLAM i MSAN

Instalirano više od 2.000 km optičkih kablova (vazdušnih i podzemnih, standardnih ili mikro)

Više od 1000km uduvavanja cevi

Iskopano više od 1000km kablovskih rovova

  • U sve 3 zemlje: Srbija, Crna  Gora i Hrvatska

Poboljšajte svoje poslovanje