Certifikati

Kabelnet Group posluje u skladu sa ISO standardima. Integrirani sistem upravljanja osigurava okvir za efikasno i održivo poslovanje osiguravajući organizaciji zajedničku svrhu.

ISO certifikati Njemačka

ISO certifikati Srbija

Poboljšajte svoje poslovanje